Шановні колеги!

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закон України «Про правовий режим воєнного стану» військове командування разом із військовими адміністраціями можуть запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).

Відповідно до вище зазначеного співробітникам коледжу необхідно бути готовим з’явитися на робоче місце, на вимогу керівника структурного підрозділу, протягом 24 годин з часу отримання повідомлення.

Працівники коледжу, які тимчасово виїхали за кордон, або з об’єктивних причин не можуть виконувати посадові (службові) обов’язки, мають право подати заяву про відпустку (із збереженням заробітної плати або без збереження заробітної плати), або про звільнення.

Адміністрація