Виробничо-технологічна практика для студентів, які здобувають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», є невід’ємною складовою навчального процесу.

Виробнича практика передбачає вивчення специфіки застосування інформаційних технологій, а саме:

  • ознайомлення студентів зі структурою підприємства і загальною організацією місця проходження практики;
  • навчання практичним прийомам обробки даних у комп’ютерних системах;
  • ознайомлення з нормативною і технічною документацією комп’ютерних інформаційних систем, а також програмним, технічним, інформаційним і організаційним забезпеченням комп’ютерних інформаційних систем;
  • закріплення і поглиблення теоретичних знань з дисциплін фахової та практичної підготовки.

Так, у період 29.08.2022-23.09.2022 студенти 4-го курсу проходили виробничо-технологічну практику в організаціях, установах та на підприємствах міста. Таких, як ФОП Єршов М.О.В., ФОП Сидорчук В.О., ПП «ПАТП-2007», Колективне підприємство «Житомирводпроект», ФОП Ярмолюк В.І., Головне управління статистики у Житомирській області, ФОП Мартинюк Н.В.

Під час проходження практики закріпили свої знання з ряду навчальних дисциплін, зокрема «Технологія створення програмних продуктів»,«Об’єктно-орієнтоване програмування», «WEB-технології та WEB-дизайн», «Організація баз даних та знань» та інші, переконалися у важливості соціальних навиків (soft skills) таких як навички роботи у команді, навички спілкування із замовниками та клієнтами, відпрацювали навики використання тайм-менеджменту під час виконання реальних кейсів.

Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом. Досвід отриманий під час проходження практики на підприємстві є хорошим стартом для подальшого розвитку навичок в сфері ІТ.

Наталя ГАБРІЙЧУК,
викладач ЦК спеціальності «Комп’ютерні науки»