Під час засідання педагогічної ради озвучено завдання та перспективи розвитку коледжу на 2022 – 2023 н.р. з подальшого вдосконалення навчально-виховної, методичної роботи та практичного навчання 15 вересня 2022 року в приміщенні укриття № 2, яке з офіційного дозволу профільних служб використовується для перебування учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги, відбулося засідання педагогічної ради ЖАТФК.

На порядок денний засідання, зокрема, було винесено наступні питання:
  • Обрання секретаря педагогічної ради на 2022-2023 н.р.
  • Основні пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2022-2023 н.р.
  • Аналіз вступної кампанії 2022 р.
  • Затвердження організаційно-правової документації на 2022-2023 н.р.

Рішенням педагогічної ради коледжу секретарем педагогічної ради обрано і затверджено Інну Миколаївну Можарівську.

Окреслюючи пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2022-2023 н.р., директор коледжу Микола Тимошенко наголосив, що першим пріоритетним завданням у діяльності закладів освіти є сприяння обороні України, зокрема всебічна підтримка працівників та здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України. Наступним пріоритетним завданням є гарантування безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу. Окрім цього, слід покращити якість освіти та покращити військово-патріотичне виховання молоді.

Форма організації освітнього процесу може змінюватись в залежності від безпекової ситуації.

Микола Тимошенко зазначив, що необхідно продовжувати розбудову та подальший розвиток внутрішніх систем забезпечення якості освіти, які повинні демонструвати гнучкість і адаптивність у надзвичайних ситуаціях, в тому числі і під час війни.

«Дбати про запровадження нової компетентності, яку можна сформувати як «здатність до дотримання власної безпеки під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу». Вона повинна проходити червоною ниткою через низку дисциплін, які вивчаються у закладі».

Серед пріоритетних завдань коледжу за напрямком «Навчальна робота» наголошено на необхідності сконцентрувати зусилля для успішного проведення повторної акредитації освітньо-професійної програми освітньо-професійної програми 201 «Агрономія» молодшого бакалавра  та здійснити підготовку до проведення акредитації спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр», підготовку до акредитації ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; здійснити ліцензування робітничої професії 7231 «Слюсар з ремонту колісних тракторних засобів» для студентів відділення «Агроінженерія», тощо.

Підтримано пропозицію спрямувати навчально-методичну роботу на вдосконалення педагогічної майстерності, формування професійної компетентності викладачів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій.

Важливо активно впроваджувати в освітній процес сучасні технології виробництва, проєкти державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між роботодавцями та закладами освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання, проходження практики та працевлаштуванням випускників.

Важливим напрямком виховної роботи є забезпечення у 2022 – 2023 навчальному році соціально-психологічній службі коледжу психологічного супровіду учасників навчально-виховного процесу, надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами. Серед основних складових психологічного супроводу – це протидія булінгу; запобігання домашньому насильству; протидія сексуальному насильству; запобігання та протидія торгівлі людьми.

Викладачам фізичного виховання та фізичної культури під час навчальних занять та позааудиторної діяльності  рекомендовано спрямовувати діяльність на виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; здійснювати фізичне, психічне та духовне загартування; формувати фізичні здібності студентів; формувати потреби у безпечній поведінці, протидіяти та запобіганню негативним звичкам.

Сприяти злагодженій роботі органів студентського самоврядування, студентських профспілок, забезпечення тісної співпраці адміністрації з їх представниками залучення їх до активної участі в громадському житті; підтримка соціально-активних програм студенства, ініціатив та проєктів органів студентського самоврядування; захист прав та інтересів студентства – також зазначено серед пріоритетів.

В коледжі буде продовжено роботу щодо розвитку та модернізації навчальної матеріально-технічної бази, лабораторій, кабінетів, майстерень, колекційно-дослідного поля, авто-трактородрому.

Керівник підрозділу з охорони праці Олександр Сівченко у своєму виступі співдоповідача розповів про заходи, які вже реалізовані і продовжують впроваджуватися щодо забезпечення учасників освітнього процесу безпечними умовами навчання та проживання та акцентував на алгоритмі дій при сигналі повітряної тривоги, відповів за запитання учасників засідання.

З питання «Аналіз вступної кампанії 2022» інформацію надала секретар приймальної комісії Катерина Базилівська.

У рамках засідання педагогічної ради розглянуто низку інших питань, прийнято відповідні рішення.