м. Житомир, вул. Покровська, 96

Під такою назвою 8 квітня 2021 року під егідою кафедри Агрономії та лісового господарства, циклової комісії Агрономічних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу та Поліського природного заповідника в заочному on-line форматі пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція. З вітальним словом учасникам конференції виступив завідувач кафедри Агрономії та лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Левченко Валерій Борисович.

У роботі конференції прийняли участь науково-педагогічні, педагогічні працівники, студенти, аспіранти та докторанти з 56 закладів вищої освіти України. З презентаційними доповідями в роботі конференції виступили:

 • Лакида П. І., д.с.-г.н., професор Національний університет біоресурсів і природокористування України, Левченко В. Б., к.с.-г.н., доцент, Житомирський агротехнічний коледж,
 • Стригун О. О., д.с.-г.н., професор Інститут захисту рослин НААН,
 • Берляк Г. В., к.е.н. Житомирський агротехнічний коледж,
 • Бєльська О. В., н.с. ППЗ Поліський природний заповідник,
 • Кратасюк Н. В., с.н.с. Національний природний парк «Мале Полісся»,
 • Кратюк О. Л., к.б.н., доцент Поліський національний університет,
 • Дець Т. І., к.т.н. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,
 • Лавріщев О. О., завідувач відділення Житомирський агротехнічний коледж,
 • Вирович Л. Ф., викладач вищої категорії Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька,
 • Кульман С. М., к.т.н., доцент Поліський національний університет,
 • Нездвецька І. В., к.т.н., доцент Житомирський агротехнічний коледж,
 • Лященко С. А., к.с.-г.н. Інститут картоплярства НААН
 • Немерицька Л. В., к.б.н., доцент Житомирський агротехнічний коледж,
 • Стрямець С. П., к.т.н. Національний університет «Львівська політехніка»,
 • Олійник Т. М., к.с.-г.н. Інститут картоплярства НААН,
 • Пелехатий В. М., к.с.-г.н., доцент Поліський національний університет,
 • Журавська І. А., к.с.-г.н. Житомирський агротехнічний коледж,
 • Пікула М. В., в.о. завідувача кафедри Національний університет водного господарства та природокористування,
 • Савущик М. П., к.с.-г.н., с.н.с. Державне підприємство «Київська лісова науково-дослідна станція».
 • Зінченко В. О., к.с.-г.н., доцент Житомирський агротехнічний коледж,
 • Сидоренко С. Г., к.с.-г.н., с.н.с. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького,
 • Станкевич С. В., к.с.-г.н., доцент Харківський Жи національний аграрний університет,
 • Шейгас І. М., к.с.-г.н., с.н.с. ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА».

Організаційний комітет конференції висловлює щиру вдячність всім учасникам за активну участь у її роботі. Особливу вдячність за організацію і проведення конференції висловлюємо Немерицькій Л. В., к.б. наук, доценту, Журавській І. А., к.с.-г. наук, Лавріщеву О. О., завідувачу відділення електрифікації та інформаційних систем ЖАТК.

Бажаємо всім учасникам конференції міцного здоров’я та нових творчих наукових здобутків.

Кафедра “Агрономія та лісове господарство”,
циклова комісія агрономічних дисциплін