Свою історію відділення «Агрономія» починає з того часу, коли був заснований коледж. Його відлік почався у 1928 році із заснування Крошенської садово-городньої профшколи інтенсивних культур спеціалізацією якої було підготовка фахівців по напрямках: садівництво, городництво, хмелярство.

У 1930 році з нового навчального року садово-городню профшколу реорганізовано на Крошенський садово-городній технікум де студенти навчалися за спеціальностями «Садівництво» і «Городництво». З 1934-1935 навчального року в технікумі діє відділення «Плодівництво», а у 1937 р. відкривається відділення «Бджільництво». В 1951-1952 навчальному році було відкрито відділення «Механізація сільського господарства» та ліквідовано відділення «Бджільництво».

У 1956 році Крошенський садово-городній технікум було перейменовано у Житомирський сільськогосподарський технікум в якому продовжили роботу два відділення – «Плодівництво» і «Механізація сільського господарства» очної і заочної форми навчання. Навчальний заклад на той час мав навчально-дослідне господарство, великий плодовий і колекційний сад та навчально-виробничі майстерні.

В 1977-1978 рр. – підготовку агрономів плодоовочівників було передано до Верхівнянського сільськогосподарського технікуму, а на відділенні започатковано відбір студентів за спеціальністю «Агроном-організатор».

Саме в цей період відділення отримало свою нинішню назву ‒ «Агрономія».  В 1979 р. його очолила Ткач Світлана Миколаївна, яка пропрацювала на цій посаді завідувача 29 років (до 2008 року). На той час у структуру відділення входять тепличне та парникове господарство, науково-дослідні ділянки, демонстраційне поле, плодові сади різного ступеня інтенсивності вирощування.

У 1989 р. на відділенні «Агрономія» було відкрито додаткова спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського господарства». Вже у 1993 році відбувся перший випуск фермерів стаціонарної форми навчання, а у 1999 р. перший випуск фермерів заочників.

У 1994 р. Житомирський сільськогосподарський технікум було перейменовано на Житомирський агротехнічний коледж, так як за підсумками державної атестації йому надавалося право здійснювати підготовку за ІІ рівнем акредитації. Завдяки тому, що навчальний заклад мав у своїй структурі спеціальності ліцензовані за освітнім ступенем «бакалавр», а саме «Агрономія» та «Механізація сільського господарства», коледж було віднесено до ВНЗ I-II рівнів акредитації.

За цей час у різні роки відділення очолювали Мельничук В.В., Борак К.В., Сохальська Г.В., а з 2015 р. відділення очолив кандидат сільськогосподарських наук Залевський Р.А.

Наприкінці 2016-2017 навчального року за дорученням директора коледжу Тимошенка М.М., силами ініціативної групи було проведено відкриття спеціальності 205 «Лісове господарство» з ліцензованим обсягом 75 чоловік та спеціалізаціями «Таксація лісу» та «Лісовпорядкування».

З початком  навчального року, після реформування циклової комісії та кафедри напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія», кафедру «Агрономія та лісове господарство» очолив випускник відділення ЖАТК минулих років кандидат сільськогосподарських наук, доцент Левченко Валерій Борисович.

З вересня 2021 року завідувачем кафедрою стала кандидат сільськогосподарських наук, доцент Цуман Налалія Василівна.

Зараз на кафедрі «Агрономія та лісове господарство» працюють 10 кваліфікованих  викладачів. Головне завдання науково-педагогічних працівників кафедри – це підготовка висококваліфікованих фахівців агрономів та лісівників, адже у своїй професійній діяльності вони виконують широке коло завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно-безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування.

Рівень і стан викладання дисциплін здійснюється відповідно до затверджених освітніх програм. Всього на кафедрі викладається понад 30 дисциплін. Для забезпечення аудиторних занять і самостійної роботи студентів доступна база електронних варіантів навчальних посібників, текстів лекцій і методичних вказівок з дисциплін кафедри.

Кафедра «Агрономія та лісове господарство» є випусковою для студентів:

Спеціальності 201 «Агрономія».

  • освітній ступінь „бакалавр”;
  • освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр»;
  • освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» із двома спеціалізаціями «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та «Організація та технологія ведення фермерського господарства»;

Спеціальності 205 «Лісове господарство».

  • освітній ступінь «бакалавр» із двома спеціалізаціями «Таксація лісу» та «Лісовпорядкування».

Протягом усього періоду існування кафедри її викладачами ведеться науково-дослідна та методична робота щодо вдосконалення навчально-виховного процесу студентів для підвищення якості підготовки фахівців для сільського господарства. Викладацький склад постійно вдосконалює навчальний процес з метою активізації самостійної роботи студентів та їх практичної підготовки. Для студентів відділення щорічно проводяться предметні олімпіади та конкурси з фахових дисциплін. З метою вдосконалення практичної підготовки студентів запроваджена тривала навчально-виробнича практика в передових господарствах України. Крім того, студенти проходять практику за кордоном, що дає змогу засвоїти навички та досвід фермерських господарств Європи.

Методична і організаційна робота

Практичні заняття на науково-дослідних ділянках та демонстраційному полі коледжу