Новини
29 червня почався прийом документів здобувачів освіти на основі 9 класів (базової загальної середньої освіти) до Житомирського агротехнічного коледжу!
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Члени кафедри

Директор Житомирського агротехнічного коледжу
Тимошенко Микола Михайлович
Кваліфікація
Доктор економічних наук, доцент
Педагогічний стаж
25 років
Дата народження
27 Квітня 1958
Дані про освіту
 • Вища, Житомирський сільськогосподарський інститут (вчений агроном),
 • Державна агроекологічна академія України (економіст-бухгалтер),
 • Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» спеціальність «Лісове господарство», кваліфікація спеціаліста з лісового господарства.
Відомості про підвищення кваліфікації

З БАЗИ ЄДБО

Науково-практичні інтереси
 • Економіка та управління національних господарством
 • рослинництво
 • технології вирощування сільськогосподарських культур
 • лісознавство
 • лісівництво
Кількість публікацій

Має понад 120 наукових праць.

Завідувач кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Левченко Валерій Борисович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології лісу та меліорації, член Лісівничої академії наук, член Товариства лісівників України
Педагогічний стаж
21 рік
Дата народження
27 Листопада 1974
Дані про освіту

Вища-Державна агроекологічна академія України.

Науково-практичні інтереси
 • Лісознавство
 • лісівництво
 • екологія лісу
 • лісові пожежі (лісова пірологія)
 • лісопатологія
 • лісова тельматологія
Кількість публікацій

Має більше 180 наукових праць, 4 авторські патенти на наукові винаходи, що на сьогоднішній день впроваджені в лісовому господарстві України, формує наукову школу аспірантів за лісівничим напрямом.

Професор кафедри Агрономії та лісового господарства
Калініченко Олександр Анастасійович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент; доктор біологічних наук, професор
Педагогічний стаж
42 роки
Дата народження
05 Січня 1936
Дані про освіту

Вища, Українська ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарська академія за спеціальністю: «Лісове господарство»

Науково-практичні інтереси
 • Дендрологія
 • стратегія сталого розвитку та екологічна політика в лісовому господарстві
 • основи лісоексплуатації
 • лісоінвентаризація з основами лісовпорядкування
Кількість наукових публікацій

Має понад 250 наукових праць

Доцент кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Орлов Олександр Олександрович
Кваліфікація
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології лісу та меліорації, член-кореспондент Лісівничої академії наук, член Товариства лісівників України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
Педагогічний стаж
32 роки
Дата народження
03 Липня 1958
Дані про освіту

Вища – Вінницький державний педагогічний інститут.

Науково-практичні інтереси
 • Радіобіогеохімія лісу
 • радіаційна екологія
 • лісова типологія
 • лісознавство
 • лісівництво
 • екологія лісу
 • лісова ентомологія
 • охорона фіторізноманіття
 • створення об’єктів природно-заповідного фонду

Кількість публікацій

Автор/співавтор 530 наукових праць, в т.ч. 2-х державних гігієнічних нормативів на вміст техногенних радіонуклідів у продукції лісового господарства, 5-и редакцій «Рекомендацій з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення лісів», які на сьогоднішній день впроваджені у лісовому господарстві України

Завідувач відділення „Агрономія” Житомирського агротехнічного коледжу
Залевський Роман Антонович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, викладач вищої категорії
Педагогічний стаж
8 років
Дата народження
06 Вересня 1978
Дані про освіту
 • 1995-1999 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Радіоекологія”;
 • 2000 р. Житомирська агроекологічна академія України, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Економіст-бухгалтер”;
 • 2017 р. Житомирський національний агроекологічний університет, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 201 „Агрономія”;
 • з 2019 р- по теперішній час Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, навчання за спеціальністю 205 „Лісове господарство” магістерського рівня.
Науково-практичні інтереси
 • Екологічні аспекти поведінки важких металів у навколишньому середовищі
 • історія розвитку та сучасний стан лісогосподарської справи в Україні і світі
Кількість публікацій

41

Викладач спеціальних дисциплін відділення „Агрономія” Житомирського агротехнічного коледжу
Санін Віктор Арсеньєвич
Кваліфікація
Доктор сільськогосподарських наук, професор, викладач вищої категорії
Дата народження
23 Березня 1928
Дані про освіту

Московська ордена Леніна сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва, 1947-1952 р., «Захист рослин від сільськогосподарських шкідників та хвороб», спеціальність «Вчений агроном».

Науково-практичні інтереси

Використання сучасних методів, способів та технічних засобів захисту рослин.

Кількість публікацій

110

Викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК
Немерицька Людмила Вікторівна
Кваліфікація
Кандидат біологічних наук, доцент
Педагогічний стаж
24 роки
Дата народження
14 Серпня 1972
Дані про освіту

Житомирський державний інститут ім. І. Франка, спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація «Вчитель біології і хімії середньої школи», 1995 р

Науково-практичні інтереси

Еколого-фітосанітарне обґрунтування моніторингу комплексу хвороб при ресурсоощадних технологіях вирощування картоплі та інших овочевих культур в Поліссі України.

Кількість публікацій

127 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.

Викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК, викладач спеціальних дисциплін кафедри «Агрономії та лісового господарства» ЖАТК
Журавська Інна Анатоліївна
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Педагогічний стаж
15 років
Дата народження
16 Липня 1982
Дані про освіту

Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація «Інженер-еколог», 2004 р.

Науково-практичні інтереси

Обґрунтування комплексної системи захисту овочевих культур від основних хвороб в умовах Полісся України.

Кількість публікацій

78 наукових, навчально-методичних праць та винаходів.

Викладач спеціальних дисциплін, доцент кафедри Агрономії та лісового господарства
Катковський Андрій Вадимович
Кваліфікація
Кандидат педагогічних наук, доцент
Педагогічний стаж
24 роки
Дата народження
20 Грудня 1963
Дані про освіту

Вища, Ростовське вище військове командно-інженерне училище Ракетних військ

Відомості про підвищення кваліфікації

З БАЗИ ЄДБО

Науково-практичні інтереси

Основи охорони праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист

Кількість публікацій

19 наукових праць.

Викладач вищої категорії кафедри Агрономії та лісового господарства
Безверха Любов Миколаївна
Педагогічний стаж
4 роки
Дата народження
17 Серпня 1987
Дані про освіту

Диплом спеціаліста (з відзнакою) ТМ № 37643358, Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Лікар ветеринарної медицини») 19 лютого 2010 року;

Вчена ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія

Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 025610 видано на підставі рішенням Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року, рішенням спеціалізованої вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності біотехнологія;

Кількість публікацій

15 статей у фахових виданнях (3 з них входять до науково-метричної бази Scopus); 3 патенти на корисну модель; 14 науково-методичних розробок.

Викладач кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Гулик Ігор Теодорович
Кваліфікація
Науковий співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА
Педагогічний стаж
21 рік
Дата народження
02 Лютого 1964
Дані про освіту
 • Вища, Українська сільськогосподарська академія в м. Київ (УСХА) за спеціальністю «лісове господарство»
 • Всесоюзний сільськогосподарський інститут заочної освіти в м. Балашиха Московської обл. в Росії (ВСХИЗО).
Науково-практичні інтереси

Мисливствознавство, зоологія, лісознавство та лісівництво, лісове біорізноманіття, лісова екологія та радіоекологія, лісопатологія, охорона природи.

Кількість публікацій

Має більше 40 наукових праць

Викладач спеціальних дисциплін (агрономічного циклу)
Євтушок Іван Мусійович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, викладач вищої категорії
Педагогічний стаж
35 років
Дата народження
21 Травня 1953
Дані про освіту

Кваліфікація «вчений агроном», Житомирський сільськогосподарський інститут, 1982 р.

Науково-практичні інтереси

Дослідження  з вивчення впливу традиційних та нетрадиційних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах Полісся у т.ч. зони радіоактивного забруднення, а також поліпшення та створення кормових угідь, сучасні технології вирощування с.-г. культур.

Кількість публікацій

60

Викладач спеціальних дисциплін
Мартенюк Галина Миколаївна
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук. Доцент кафедри охорони довкілля та збалансовано природокористування
Педагогічний стаж
17 років
Дата народження
10 Червня 1975
Дані про освіту

Освіта вища. Закінчила в 1996 році Державну агроекологічну академію України. Спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном»

Науково-практичні інтереси

збалансоване природокористування, охорона навколишнього середовища.

Кількість публікацій

Автор і співавтор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5 навчальних посібників

Викладач кафедри Агрономії та лісового господарства ЖАТК
Зінченко Володимир Олександрович
Кваліфікація
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Педагогічний стаж
30 років
Дата народження
25 Липня 1949
Дані про освіту

Вища – Житомирський сільськогосподарський інститут

Науково-практичні інтереси

Управління міграцією радіонуклідів у системі “грунт – рослина”, наукове обґрунтування застосування регуляторів росту рослин та органо-мінеральних добрив у землеробстві, оптимізація ґрунтової родючості в умовах Полісся України; раціональне використання не відновлюваних природних ресурсів і еколого-економічні аспекти енергозбереження для України.

Кількість публікацій

Має більше 130 наукових праць, 6 авторських патентів на наукові винаходи, що на сьогоднішній день впроваджені в  України