м. Житомир, вул. Покровська, 96

Житомирський агротехнічний коледж фахового спрямуваня завершує підготовку студентів денної форми навчання підготовки фахівців галузі знань «Аграрні науки та продовольство» освітньо-професійного ступеня молодший спеціаліст зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

На світлині канд.техн.наук, доцент, ст.наук. співр. Герук С.М.та викладач вищої категорії Кочубей В.О. в online режимі проводять заняття з дисципліни «Технічний сервіс і ремонт машин та обладнання в АПК». В процесі вивчення дисципліни студенти групи Аі-41 (староста А.Чумальчук) відділення «Агроінженерія» засвоїли проведення технічного обслуговування тракторів, автомобілів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки, а також технологічні процеси та способи відновлення деталей, ремонт їх складових частин, поглибили і конкретизували уявлення про засоби і технології ремонту, розвивали навички виконання ремонтних операцій.

Завідувач кафедри «Агроінженерія»  
С.М.Герук