Відділення “Агроінженерія” Житомирського агротехнічного коледжу

Найбільшим підрозділом в структурі ЖАТК за чисельністю здобувачів освіти, кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою є відділення «Агроінженерія».

Відділення проводить підготовку фахівців аграрного комплексу не тільки для нашої країни. Так, в різні часи на відділенні навчалися і студенти з інших країн.

Особлива гордість відділення – випускники, які досягли значних успіхів у науковій діяльності (д.п.н. Манько, к.т.н. Мельник М.В., к.т.н. Заболотько О.О., к.с.- г.н. Борисюк Б.В., к.т.н Міненко С.В., к.т.н Борак К.В., к.т.н. Куликівський В.Л.), зробили вагомій внесок у розвиток агропромислового комплексу (Ющенко О.М., власник ПП «Галекс-агро», Нестеренко С.М., генеральний директор ОАО «Северная нефть», Павлушко М.І., директор ПСП «Бігунь», Рудюк П.М., директор ПСП ім.. Шевченка, Хаюк В.В., директор ТОВ «Агротехкомплекс», Дідківський І.А., директор СТОВ «Племзавод Корстишівський», Шнайдрук С.В., голова СФГ«Шар», Музичук М.С., головний інженер-механік ПАФ« Єрчики»,  Нехай С.С., директор ПСП« Колос», Дзюняк В.М., директор ПАТ «Аграрні системні технології», Бортун І.В., директор СТОВ «Бондарівське») та інші. Займаються розбудовою нашої країни та регіону на державній службі (Гундич І.П. голова Житомирської ОДА).

Великий внесок у розбудову матеріально-технічної бази та створення потужних традицій з забезпечення якісної підготовки кадрів на відділенні «Агроінженерія» зробили: заступник директора Гуз Володимир Лукич, завідувачі відділення Ілющенко Олександр Дмитрович, Журавель Василь Семенович; викладачі Пушкін Євгеній Олександрович, Бондарчук Євген Олександрович, Кочубей Володимир Онисимович, Каневський Ростислав Володимирович. Завдяки їхніх плідній праці відділення було і залишається  лідером з підготовки інженерів-механіків та техніків-механіків для аграрного комплексу в Поліському регіоні.

Сьогодні відділення «Агроінженерія» – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій.

Викладачі відділення “Агроінженерія”

Освітній процесі проведення наукових досліджень на випусковій кафедрі забезпечують 20 науково-педагогічних працівників, з яких:

 • 7 – кандидати технічних наук,
 • 2 викладачі вищої категорії, викладачі методисти,
 • 4 викладачі вищої категорії,
 • 4  викладачі І –ї категорії,
 • 1  викладач ІІ–ї категорії,
 • 2 спеціалісти.

Нині очолює відділення Руденко Віталій Григорович  – викладач вищої категорії, випускник відділення «Механізація сільського господарства» Житомирського агротехнічного коледжу.

Завідувач відділення "Агроінженерія"
Руденко Віталій Григорович

У сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства важливого значення набуває підвищення якості підготовки молодших спеціалістів аграрними закладами вищої освіти за спеціальностями 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт». Тому майбутні фахівці цих спеціальностей повинні мати відповідну підготовку – теоретичні знання та практичні навички інженера-механіка, техніка-механіка, майстра своєї справи. Спеціалістів цієї категорії нині бракує народному господарству, а спеціальність, пов’язана з технікою, працею на землі, завжди була у великій повазі суспільства.

Підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» забезпечує випускова кафедра, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Герук Станіслав Миколайович.

За період навчання студенти отримують робітничі професії – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»,  та водій автомобільного транспорту категорій «В», «С».

На відділенні постійно проводяться практичні заняття на виробництві, екскурсії до провідних підприємств та проводяться різноманітні виставки новітніх технологій та сільськогосподарської техніки.

Студенти відділення щороку беруть участь у міжнародній агропромисловій виставці «АГРО», що проводиться у місті Києві.

Колектив відділення “Агроінженерія” Житомирського агротехнічного коледжу плідно співпрацює з представниками іноземних компаній: «John Deere, «Valtra Valmet» « Case», «Massey Ferguson». Однак не забуває про співпрацю з вітчизняними флагманами сільськогосподарського машинобудування  – ПАТ «Ельворті», ВАТ «Велес-Агро ЛТД», ВАТ «ХТЗ» ВАТ НПП «Білоцерковмаз» та ін. Під час виробничих практик на підприємствах цих викладачі та студенти знайомляться із сучасними світовими технологіями, новітньою технікою. Результатом співпраці є працевлаштування кращих випускників у названих фірмах.

Велика увага на відділенні приділяється оновленню матеріально технічної бази для проведення лабораторних та практичних занять. Так, за останні роки закуплено обладнання для ремонтної майстерні, лабораторії сільськогосподарських машин, лабораторії матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.

Студенти ІІІ-ІV курсів відділення «Агроінженерія» мають змогу пройти практичну підготовку в Німеччині, Франції, Польщі, Швейцарії, США, Норвегії, Нідерландах та в інших країнах. За період практики рівень умінь та навичок роботи з технікою у студентів значно зростає, молодь отримує досвід, який знадобиться під час навчання в коледжі і, звісно ж, допоможе в майбутньому – на виробництві.

Протягом останніх двох десятиліть на відділенні проходить обласний конкурс  фахової майстерності у таких номінаціях, як  «Водій категорії «С» та «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Відділення «Агроінженерія» має славні традиції, живе активним сучасним життям. Свідченням тому є вагомі здобутки в навчанні, спорті, технічній творчості та художній самодіяльності.

Виховний процес є невід’ємною складовою освітньої діяльності і передбачає виховання майбутніх фахівців у кращих традиціях національної та світової культури з урахуванням загальнолюдських пріоритетів, програми відродження і розбудови національної економіки, культури, науки, духовної єдності нації.

Відділення приділяє значну увагу пропаганді здорового способу життя як серед студентів, так i серед науково-педагогічних працівників, співробітників шляхом залучення їх до регулярних фізичних занять та участі у фізкультурно-масових i спортивних заходах.

Перевагами навчання у Житомирському агротехнічному коледжі (ЖАТК) є те, що інженер-механік та технік-механік може працювати в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, фермерських господарствах, у підрозділах  МВС України, Службі безпеки України, у Збройних силах України, Національної гвардії, підприємствах технічного сервісу на посадах механіка виробництва, механіка автомобільної колони (гаража), механіка дільниці, механіка цеху, техніка з механізації трудомістких процесів, інспектора з охорони праці. Таким чином, навчання у нашому коледжі дає право не лише працювати у сфері виробництва, а й управління, бути керівником підрозділу, колективного господарства, великого підприємства тощо. Високий рівень професійної підготовки на відділенні підтверджують його випускники, що працюють на керівних посадах різних рівнів.

Ось чому наше відділення серед кращих. У нас працюють найдосвідченіші викладачі та майстри виробничого навчання, яких ми любимо і поважаємо; навчаються найкращі студенти, серед яких відмінники навчання, іменні стипендіати, активні учасники художньої самодіяльності коледжу.

Термін навчання та умови вступу

Освітній ступінь «Бакалавр»:
 • На основі повної (профільної) загальної середньої освіти (11 класів) – 4 роки.

Вступ здійснюється на основі широкого конкурсу,  за результатами ЗНО з 3 предметів.

 • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (коледж, технікум)  навчання за  скороченим терміном навчання – 3 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі  фахового вступного випробування зі спеціальності. Можливий вступ за неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування  та фахового вступного випробування зі спеціальності.

За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про вищу освіту та отримує кваліфікацію: бакалавра з агроінженерії, автомобільного транспотру, (інженера-механіка).

Освітньо-професійний ступінь  «Молодший бакалавр»:
 • На основі повної загальної середньої освіти (11  класів) – 1 рік 10  місяців.

Вступ здійснюється на основі конкурсного відбору за широким конкурсом, за результатами ЗНО з  2 предметів.

Освітньо-професійний ступінь   «Фаховий молодший бакалавр»:
 • На основі базової  загальної середньої освіти ( 9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Вступ здійснюється за результатами вступних екзаменів з української мови та математики.

 • На основі повної загальної середньої освіти (11  класів) – 2 рік 10  місяців.

Вступ здійснюється на основі  конкурсу:  за результатами ЗНО з 2 предметів або вступних екзаменів у закладі освіти з української мови та другого предмету за вибором абітурієнта.

 • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  (ЦПТО, ліцеї, училища)  навчання за  скороченим терміном навчання – 2 роки.

Вступ за спорідненими спеціальностями здійснюється на основі фахового вступного випробування зі спеціальності. За неспорідненими спеціальностями на основі додаткового випробовування та фахового вступного випробування зі спеціальності.

За результатами навчання здобувач освіти отримує диплом про фахову передвищу  освіту та отримує кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з агроінженерії чи автомобільного транспорту

Необхідно зазначити, що абітурієнти мають право навчатися безкоштовно, на основі регіонального замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Студенти освітнього ступеня бакалавра мають можливість навчатися на військовій кафедрі, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних сил України. Після завершення циклу підготовки та складання військової присяги їм присвоюється офіцерське звання молодшого лейтенанта.