м. Житомир, вул. Покровська, 96

23.04.2021 року відбулось підсумкове заняття практичного трейнингу «Загальне та меліоративне землеробство».

Під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Немерицької Л. В., кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри Агрономії та лісового господарства Левченко Валерія Борисовича були узагальнені практичні навички щодо організації та ведення землеробства на меліорованих сільськогосподарських угіддях різних форм власності. На занятті були підведені підсумки та визначені програмні компетенції студентів академічної групи А-21б с.т.н. освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» щодо ведення землеробства в умовах зони Полісся України.