м. Житомир, вул. Покровська, 96

23.11.2021р. Відбувся відкритий позааудиторний захід результатів проходження виробничо-технологічної практики на виробництві, здобувачів освіти групи БЦІ-42в відділення «Будівництво та цивільна інженерія».

Метою заходу стало:
 • Узагальнення і поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання;
 • ознайомлення безпосередньо в водопровідно каналізаційних господарствах з новою технологією, організацією виробництва;
 • набуття умінь, навичок роботи з спеціальності;
 • підготовка матеріалу для дипломного проектування;
 • виявлення умінь знаходити рішення у виробничих ситуаціях, спрямування набутих практичних навичок та знань у подальшому в роботі за фахом.
Доповіді здобувачів освіти про стан проходження практики на підприємствах вмістили наступну інформацію:
 • Місце проходження практики. Назва підприємства. Коротка історія підприємства.
 • Організаційна структура і спеціалізація підприємства.
 • Які роботи виконувались  під час проходження переддипломної практики?
 • Які новітні технології застосовувались на підприємстві під час проходження практики?
 • З якою технологічною документацією довелося ознайомитись (користуватись)?
 • Що нового здобувач освіти – практикант запропонував би до організації проходження практики?

Здобувачі освіти відзначили, які знання, набуті в  навчальному закладі, використовувалися на практиці, а саме з таких дисциплін: “Водопостачання”, “Водовідведення”, “Санітарно-технічне обладнання”, “Геодезія” та інші.

Підготували викладачі:
Прищепа М.О.
Палій Д.М.