Новини
До уваги абітурієнтів: вступну кампанію продовжено
м. Житомир, вул. Щорса, 96

Відділення “Будівництво та цивільна інженерія”

Професія для кожної людини – це її життя, її світ, в якому вона живе і вдосконалюється, який вона пізнає протягом цілого життя. Сьогодні затребуваність випускників будівельного напрямку, особливо сантехнічних спеціальностей, ніхто не ставить під сумнів. Саме належна теоретична і практична підготовка, практикоорієнтовані вміння та навички дають можливість фахівцю з успіхом виконувати функції, як керівника середньої ланки, так і кваліфікованого робітника.

В 1992 році разом з кафедрами Рівненського технічного університету розробив інтегрований навчальний план зі спеціальності «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу». Саме тоді відділення почало називатися «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу».

В 2002 році відкрито ще одну інженерну спеціальність «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», розроблені нові інтегровані навчальні плани, створені кабінети та лабораторії. І відділення отримало назву «Водопостачання та газопостачання».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» спеціальності «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» та «Монтаж, обслуговування устаткування систем газопостачання» були узагальнені під одну назву 192 «Будівництво та цивільна інженерія». У зв’язку з цим відділення з 2016 року має назву «Будівництво та цивільна інженерія».

З 1992 до 2014р.р. відділення очолював Шкатула Павло Іванович.  Працюючи в навчальному закладі, Павло Іванович постійно сприяв розвитку навчальної та матеріальної бази відділення, надавав допомогу викладачам в оформленні навчальних кабінетів і лабораторій.

В цей час на відділення поряд з досвідченими викладачами Прищепою М.О., Гринцевич Л.О., Мірошніченко Н.Л., Ліхачовою М.І. почали свою педагогічну роботу фахівці  з підприємств Росквасов Ю. А., Пилипчук Н. В., Хорватич Л. І., Васильчук А.А., Маньківський О. В., Палій Д. М., Троценко П. Д.

З часом до колективу приєдналися молоді фахівці випускники вищих навчальних закладів Білошицька (Шепелєва) О. Г., Гнатюк О. Ф., Беляк А. В., які були студентами відділення.

Викладачі відділення

З 2014 року відділення очолює Пилипчук Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії, методист, випускниця коледжу.

Діяльність колективу направлена на впровадження інноваційних технологій навчання, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, та створення матеріально-технічної бази спеціальності.

Викладачами циклової комісії відділення та здобувачами освіти для проведення лекційних і практичних занять  були обладнані лабораторії «Гідравліки», «Гідрології і гідрометрії», «Автоматики і телемеханіки систем газопостачання», кабінети «Геодезії», «Водопостачання», «Водовідведення», «Насоси і насосні станції», «Газифікованих котельних агрегатів», «Охорони праці», «Технології і організації будівельно-монтажних робіт», «Експлуатації устаткування і систем газопостачання», створений навчальний полігон «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Викладачі постійно працюють над оновленням матеріальної бази кабінетів, розробляють та втілюють в життя перспективні плани розвитку відділення. Велика увага на відділенні приділяється розвитку творчих здібностей здобувачів освіти. При лабораторія та кабінетах діють гуртки технічної творчості, в яких студенти розвивають свої таланти, створюють нестандартне обладнання, забезпечують лабораторії новими навчальними стендами і макетами.

На відділенні створені всі умови для оволодіння здобувачами освіти необхідної теоретичної та практичної підготовки. Проводяться науково-теоретичні конференції «Вода – найцінніший дар природи», «Вода в житті людини», а з метою максимального наближення до сучасних виробничих умов використовуються лабораторії та виробничі цехи КП «Житомирводоканал», АТ «Житомиргаз», ПП «Теплогазсервіс», ПП «УКРБІОТАЛ-ПРОЄКТ», КП «Житомирводпроєкт» та ін., проводяться заняття на виробництвах.

На відділенні проводяться  урочисті посвяти в студенти, урочисті випуски спеціалістів, вечори відпочинку, конкурси, тематичні виховні години зустрічі з ветеранами війни і праці та багато інших заходів.

Студенти відділення активні учасники художньої самодіяльності та члени збірних команд коледжу з футболу, волейболу, настільному тенісу.

Випускники спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу» можуть займати посади
 • технолога з підготовки питної води
 • технолога з очистки стічних вод
 • контролера з обліку води
 • майстра з ремонту водопровідних і каналізаційних мереж
 • майстра з будівництва водопровідних і каналізаційних мереж
 • лаборанта хімводоочистки
 • оператора водоочистних споруд
 • техніка з проєктування водопровідних і каналізаційних мереж і споруд
Випускники спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» можуть займати посади:
 • техніка з експлуатації газового обладнання
 • майстра з ремонту газових мереж та обладнання
 • майстра з монтажу обладнання газових мереж
 • техніка-контролера
 • техніка з проектування газових мереж

Багато випускників відділення успішно працюють на підприємствах м.Житомира та області. Випускники мають можливість продовжити навчання в закладах вищої освіти Київському національному університеті будівництва та архітектури, Національному університеті водних ресурсів і природокористування, Поліському національному університеті та ін.