22-23 червня 2021 року на відділенні «Будівництва та цивільної інженерії» Житомирського агротехнічного коледжу відбувся захист дипломних проектів здобувачів освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення».

Здобувачі освіти мали можливість продемонструвати свої, набуті за час навчання в Житомирському агротехнічному коледжі, теоретичні знання та практичні навички. Оцінювання проводила екзаменаційна комісія, в складі якої були висококваліфіковані спеціалісти – викладачі коледжу на чолі із головою комісії інженером-проектантом ТОВ «МАГІЯ КОМФОРТУ» Охмак Юлією Петрівною, яка представляла виробничий галузевий напрямок і оцінювала знання студентів із практичної точки зору.

Завдання дипломних проектів були розглянуті та затверджені на засіданні циклової комісії спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

При захисті дипломних проектів розглядалися наступні матеріали:

 • Графічна частина 4-5 аркушів формату А-1 та пояснювальна записка 80-110 аркушів;
 • Рецензія на дипломний проект;
 • Висновок керівника проекту;
 • Наказ про допуск до захисту;
 • Зведена відомість успішності студентів за весь період навчання.

Захист дипломних проектів проводився на відкритих засіданнях екзаменаційної комісії. Кожному здобувачу освіти для доповіді про зміст виконаного дипломного проекту надавалося до 25 хвилин. Після закінчення доповіді оголошувалося подання на дипломанта і рецензія, потім задавалися питання по темі дипломного проекту та заслуховувалися відповіді.

Рішення про оцінку дипломних проектів за результатами їх захисту і надання кваліфікації приймались відкритим голосуванням.

При оцінюванні дипломних проектів враховувалося:
 • загальна якість та оформлення дипломного проекту;
 • відповідність проекту діючим ДБН та нормативам;
 • технічна грамотність, вибір сучасних технологій організації будівельних та експлуатаційних робіт на системах водопровідно-каналізаційного господарства.
 • зміст і послідовність доповіді студента при захисті проекту, відповіді на питання;
 • теоретична та практична підготовка студентів;
 • виконання дипломного проекту в сучасних програмах розробки проектної документації – системи AutoCAD, ArchiCAD, КОМПАС-3D та інші.
 • висновок керівника дипломного проекту та рецензія на дипломний проект.

Уже кілька років поспіль здобувачі освіти демонструють високий рівень підготовки при захисті дипломних проектів. Окремі студенти коледжу показали відмінні професійні знання із дисциплін та теми дипломного проекту. Позитивною тенденцією є те, що студенти творчо підходили до захисту дипломного проекту та захистили дипломний проект на «відмінно».

Заслухавши доповіді здобувачів освіти, їх відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії, враховуючи якість виконання дипломних проектів, самостійність та ініціативу при роботі над дипломним проектом, теоретичні та практичні знання і навики, враховуючи успішність навчання в коледжі, екзаменаційна комісія прийняла ухвалу:

 • дипломні проекти визнати захищеними ,
 • дипломантам присвоїти кваліфікацію молодшого спеціаліста відповідно до спеціальності.

Різнопланова тематика, повноцінні дипломні проекти, високий рівень підготовки та практичний досвід, амбіційність, креативність і позитивний настрій – саме такі результати цьогорічної підсумкової атестації випускників групи БЦІ-41в були відмічені екзаменаційною комісією.

Вітаємо наших випускників із успішним завершенням навчання!

Від щирого серця бажаємо кар’єрного росту за обраною та вкрай необхідною

і актуальною сьогодні спеціальністю! Усього вам найкращого!

Викладачі відділення «Будівництво та цивільна інженерія»