м. Житомир, вул. Покровська, 96

Незважаючи на складну санітарно-епідемічну ситуацію у країні, в рамках функціонування Поліського кластера в м. Житомирі, на базі відділення «Агроінженерія» Житомирського агротехнічного коледжу 31 березня цього року відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». В процесі роботи конференції були розглянуті наступні напрямки:

  • стан та перспективи розвитку машин для рослинництва;
  • стан та перспективи розвитку машин для тваринництва;
  • технічний сервіс та надійність машин;
  • енергетика, енергетичні засоби, електротехнології та автоматизація;
  • закономірності процесів тертя та зношування деталей сільськогосподарської техніки;
  • транспортні процеси в АПВ.

В роботі науково-практичної конференції прийняли участь вчені, провідні фахівці галузі, молоді вчені та аспіранти, магістранти та керівники і працівники підприємств АПК.

Серед українських ВУЗів найактивнішу участь приняли представники НУБіП (м. Київ), ХНТУСГ ім.П.Василенка (м.Харків) та СНАУ (м.Суми), а серед закордонних БГАТУ та БСХА (Республіка Білорусь).
По завершенню конференції були видані тези доповідей на безоплатній основі.

С.М. Герук,
завідувач кафедри «Агроінженерія»