м. Житомир, вул. Покровська, 96

Відповідно до навчального плану з 15 по 17 листопада 2021р. відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві» здобувачів освіти випускного курсу груп БЦІ-41г та БЦІ-41г стн за освітньо-професійною програмою «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»відділення «Будівництво та цивільна інженерія».

Виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві» є однією з найбільш трудомістких частин навчання та дає можливість студентам поглибити і закріпити теоретичні знання і практичні навички, здобуті в процесі вивчення курсу, освоїти методику проектування виконання робіт з прокладання підземних газопроводів, набути досвіду використання методик розрахунків та нормативної і довідкової літератури.

В курсовому проекті здобувачами освіти проведено ретельний аналіз особливостей будівництва підземної газової мережі в населеному пункті з визначенням об’ємів БМР, затрат праці та необхідних будівельних матеріалів. Також підібрано будівельні машини і механізми, висвітлено питання охорони праці, захисту навколишнього середовища при будівництві газопроводу..

Під час виконання та захисту курсових проектів здобувачі освіти продемонстрували високий рівень теоретичних знань, практичних навичок виконання розрахунків, а також виконання графічної частини із застосуванням креслярських програм АutoCAD, CorelDRAW та КОМПАС.

Інформацію підготувала
керівник курсового проектування
Діана ПАЛІЙ