З 16 по 22 лютого 2021 року на відділенні “Будівництво та цивільна інженерія” Житомирського агротехнічного коледжу відбулися засідання Державної екзаменаційної комісії з розгляду та захиту дипломних проектів здобувачів освіти групи БЦІ-42г за освітньо-професійною програмою “Монтаж обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Під час розгляду і захисту проектів дипломанти показали високий рівень набутих за час навчання професійних теоретичних та практичних навичок. Майбутні фахівці в галузі газопостачання у своїх роботах втілили сучасні технології та методики проектування газових систем.

Державна екзаменаційна комісія відзначила кращі роботи дипломантів Андрушкевич Анастасії, Вайтман Ольги, Заінчківського Владислава та Марчук Анни.