Новини
Розпочато реалізацію розсади ранніх овочевих культур--Із 28 березня 2022 року ЖАТФК відновлює освітній процес за дистанційною формою навчання
м. Житомир, вул. Покровська, 96

Гарна звістка!

Галузева експертна рада (ГЕР) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 27 “Транспорт” за результатами розгляду поданих Житомирським агротехнічним фазовым коледжем відомостей про самооцінювання освітньої програми “Автомобільний транспорт” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи Національному агентству ухвалити рішення про акредитацію.

За всіма акредитаційними критеріями ГЕР оцінило освітню програму за рівнем В.

Із експертним висновком ГЕР можна ознайомитись на сторінці кафедри “Автомобільний транспорт” на сайті коледжу або за посиланням: