Відділення “Будівництво та цивільна інженерія” Житомирського агротехнічного фахового коледжу

Сьогодні затребуваність випускників будівельного напрямку, особливо сантехнічних спеціальностей, ніхто не ставить під сумнів. Саме належна теоретична і практична підготовка, практикоорієнтовані вміння та навички дають можливість фахівцю з успіхом виконувати функції, як керівника середньої ланки, так і кваліфікованого робітника.

В 1992 році разом з кафедрами Рівненського технічного університету розробив інтегрований навчальний план зі спеціальності «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу». Саме тоді відділення почало називатися «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу».

В 2002 році відкрито ще одну інженерну спеціальність «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», розроблені нові інтегровані навчальні плани, створені кабінети та лабораторії. І відділення отримало назву «Водопостачання та газопостачання».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» спеціальності «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення» та «Монтаж, обслуговування устаткування систем газопостачання» були узагальнені під одну назву 192 «Будівництво та цивільна інженерія». У зв’язку з цим відділення з 2016 року має назву «Будівництво та цивільна інженерія».

З 1992 до 2014р.р. відділення очолював Шкатула Павло Іванович.  Працюючи в навчальному закладі, Павло Іванович постійно сприяв розвитку навчальної та матеріальної бази відділення, надавав допомогу викладачам в оформленні навчальних кабінетів і лабораторій.

Освітньо-професійні програми

PDF Освітньо-професійна програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення», фаховий молодший бакалавр (2021 рік) 1.06 MB PDF Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», фаховий молодший бакалавр (2021 рік) 1.46 MB
PDF Освітньо-професійна програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення», фаховий молодший бакалавр (2022 рік) 1.06 MB PDF Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», фаховий молодший бакалавр (2022 рік) 1.18 MB

Викладачі відділення

З 2014 року відділення очолює Пилипчук Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії, методист, випускниця коледжу.

Завідувач відділенням «Будівництво та цивільна інженерія
Пилипчук Наталія Володимирівна

Діяльність колективу направлена на впровадження інноваційних технологій навчання, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, та створення матеріально-технічної бази спеціальності.

Викладачами циклової комісії відділення та здобувачами освіти для проведення лекційних і практичних занять  були обладнані лабораторії «Гідравліки», «Гідрології і гідрометрії», «Автоматики і телемеханіки систем газопостачання», кабінети «Геодезії», «Водопостачання», «Водовідведення», «Насоси і насосні станції», «Газифікованих котельних агрегатів», «Охорони праці», «Технології і організації будівельно-монтажних робіт», «Експлуатації устаткування і систем газопостачання», створений навчальний полігон «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Викладачі постійно працюють над оновленням матеріальної бази кабінетів, розробляють та втілюють в життя перспективні плани розвитку відділення. Велика увага на відділенні приділяється розвитку творчих здібностей здобувачів освіти. При лабораторія та кабінетах діють гуртки технічної творчості, в яких студенти розвивають свої таланти, створюють нестандартне обладнання, забезпечують лабораторії новими навчальними стендами і макетами.

На відділенні створені всі умови для оволодіння здобувачами освіти необхідної теоретичної та практичної підготовки. Проводяться науково-теоретичні конференції «Вода – найцінніший дар природи», «Вода в житті людини», а з метою максимального наближення до сучасних виробничих умов використовуються лабораторії та виробничі цехи КП «Житомирводоканал», АТ «Житомиргаз», ПП «Теплогазсервіс», ПП «УКРБІОТАЛ-ПРОЄКТ», КП «Житомирводпроєкт» та ін., проводяться заняття на виробництвах.

На відділенні проводяться  урочисті посвяти в студенти, урочисті випуски спеціалістів, вечори відпочинку, конкурси, тематичні виховні години зустрічі з ветеранами війни і праці та багато інших заходів.

Студенти відділення активні учасники художньої самодіяльності та члени збірних команд коледжу з футболу, волейболу, настільному тенісу.

Випускники спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу» можуть займати посади
 • технолога з підготовки питної води
 • технолога з очистки стічних вод
 • контролера з обліку води
 • майстра з ремонту водопровідних і каналізаційних мереж
 • майстра з будівництва водопровідних і каналізаційних мереж
 • лаборанта хімводоочистки
 • оператора водоочистних споруд
 • техніка з проєктування водопровідних і каналізаційних мереж і споруд
Випускники спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» можуть займати посади:
 • техніка з експлуатації газового обладнання
 • майстра з ремонту газових мереж та обладнання
 • майстра з монтажу обладнання газових мереж
 • техніка-контролера
 • техніка з проектування газових мереж

Багато випускників відділення успішно працюють на підприємствах м.Житомира та області. Випускники мають можливість продовжити навчання в закладах вищої освіти Київському національному університеті будівництва та архітектури, Національному університеті водних ресурсів і природокористування, Поліському національному університеті та ін.

Новини відділення

Новини відділень Виробничо-технологічна практика групи БЦІ-42в відділення «Будівництво та цивільна інженерія» 03 серпня – 04 жовтня 2021 року 11 Жовтня 2021 Новини відділень Захист дипломних проектів здобувачів освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 24 Червня 2021 Новини відділень Захист курсових проектів з дисципліни “Газопостачання” 31 Травня 2021 Новини відділень Підвищення кваліфікації викладачами циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія» 24 Травня 2021 Новини відділень Завершення переддипломної практики студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” 24 Травня 2021 Новини відділень Науково-практична конференція «Вода – дефіцитна речовина» 24.03.2021р. 26 Березня 2021 Новини відділень Навчальна практика з «Експлуатації систем газопостачання» на підприємстві – АТ «Житомиргаз» 19 Березня 2021 Новини відділень Випуск на відділенні «Будівництво та цивільна інженерія» 03 Березня 2021 Новини відділень Засідання Державної екзаменаційної комісії з розгляду та захиту дипломних проектів здобувачів освіти групи БЦІ-42г 24 Лютого 2021 Новини відділень З 16 по 22 лютого 2021 відбудеться захист дипломних проєктів серед здобувачів освіти групи БЦІ-42г та БЦІ-42г стн. 12 Лютого 2021